-   Algemene voorwaarden  -

Algemene voorwaarden Champagne Guy LaForge NL | Wijnhandel den Toom


Leeftijd 
Champagne Guy LaForge NL verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Champagne Guy LaForge NL bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Champagne Guy LaForge NL; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Voor leveringen aan bedrijven zie toepasselijk recht.

Prijzen 
Alle prijzen die op de website zijn vermeldt zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van onze website kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

Levering
Levering vindt plaats in Nederland en Europa. In Nederland betaalt u een toeslag voor levering op de Waddeneilanden. Neem contact met ons op, voor een offerte op maat.


Totstandkoming van de overeenkomst 
Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen of de producten geleverd zijn. 

Betaling 
Champagne Guy LaForge NL gaat binnen 5 werkdagen over tot verzending van de bestelde goederen zodra het volledige factuurbedrag (inclusief belastingen en eventuele verzendkosten) is bijgeschreven op onze bankrekening. 
Alle bestelde, gereserveerde en geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het volledige factuurbedrag in ons bezit is.

Herroepingsrecht 
In Europa geldt een wettelijk vastgelegde 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na bezorging van uw bestelling. Champagne Guy LaForge NL hanteert een afkoelingsperiode van 7 werkdagen. In het geval dat onze bezorgdienst uw bestelling niet kan afleveren omdat op het op het bezorgadres niemand aanwezig is geldt die dag als bezorgdatum. U ontvangt bericht van de bezorger. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit moet u schriftelijk doen, een emailbericht naar info@wijnhandeldentoom.nl is voldoende. 
Vermeld hierbij wel het ordernummer en de datum van bestelling. 


Retourneer de producten binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling aan: 

Wijnhandel den Toom
Vredehofstraat 74 3062 TA Rotterdam 010 - 4222757 

Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele goed gesloten verpakking retourneert. Als aan de ontbindingsvoorwaarden voldaan wordt is de overeenkomst ontbonden en vind binnen 14 dagen restitutie plaats via uw bankrekening. 
In de praktijk regelt Wijnhandel den Toom de restitutie binnen 7 werkdagen. 

Levertijd en levering 
De wettelijke maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien om welke reden dan ook dit niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. U kunt de overeenkomst in dit geval ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Champagne Guy LaForge NL streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling te verzenden. U krijgt van ons een melding als er afwijkingen zijn. 
Zendingen die bij ons geretourneerd worden omdat onze koerier of bezorger niet kan afleveren worden in overleg met de opdrachtgever opnieuw verstuurd. De extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Van retourzending uitgesloten 
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Garantiebepaling 
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Jaargangen en afbeeldingen 
De afbeeldingen en teksten kunnen afwijken van hetgeen wij leveren. Dit kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van de producenten. Het kan dus voorkomen dat wij een andere jaargang leveren dan op de website of de orderbevestiging vermeld. U wordt hierover vòòr verzending bericht. 

Toepasselijk recht 
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter in Nederland.


Disclaimer
Champagne Guy LaForge NL heeft deze site met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is Champagne Guy LaForge NL aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de op de Champagne Guy LaForge NL internet site vermelde informatie. 

Champagne Guy LaForge NL heeft haar e-mail nieuwsbrieven met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is Champagne Guy LaForge NL aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de in de Champagne Guy LaForge NL e-mail nieuwsbrieven vermelde informatie. Tevens kunnen geen rechten ontleend worden aan de in de e-mail nieuwsbrieven verstrekte informatie. 

Champagne Guy LaForge NL heeft de nodige links naar andere sites. Wij dragen geen verantwoording voor de inhoud en beleid op deze sites.

Champagne Guy LaForge NL behoudt zich het recht voor om de internetsite en de inhoud daarvan zonder vooraankondiging te wijzigen, ook als de verstrekte informatie daardoor niet (meer) overeenkomt met de inhoud van een e-mail nieuwsbrief.

champagne_la_forge_logo.png